ZpětÚvodRady a informace Finanční poradna

Finanční poradna

Finanční poradna

Poradna při finanční tísni

Naše služby jsou určeny zejména:

 • těm, kteří se zamýšlí zadlužit – uvažují o půjčce, úvěru apod. v takovém případě se snažíme poradit spotřebitelům tak, aby si půjčovali chytře a obezřetně
 • těm, jimž hrozí platební neschopnost (insolvence), to znamená, že v důsledku nepředvídané změny životní situace nebudou schopni splácet své dluhy řádně a včas
 • těm, kteří se v platební neschopnosti již ocitli – po určitou dobu jsou v prodlení se splácením svých dluhů

Poskytujeme zejména tyto obecně prospěšné služby:

 • Pomáháme při prevenci vzniku tíživé finanční sumace a problémů se splácením na straně spotřebitele. Vyvíjíme svou činnost takovým směrem, který působí na spotřebitele, aby si půjčovali chytře, obezřetně a zodpovědně.
 • Podporujeme spotřebitele při hledání a výběru takových řešení, která jim umožní co nejlépe zvládnout následky jejich neschopnosti splácet dluhy. Pomáháme klientům snížit negativní dopad problémů se splácením na jejich finanční stabilitu.
 • Spotřebitelé se na nás mohou obrátit hlavně v situaci, kdy nejsou schopni splácet čerpané úvěry či půjčky a mají zájem o této skutečnosti informovat své věřitele a dohodnout se s nimi pokud možno na takovém řešení situace, která nevyústí v podání žaloby, exekuci majetku či v podání návrhu na oddlužení spotřebitele. Rovněž poskytujeme služby ekonomických či finančních poradců.
 • Koordinujeme, podporujeme, asistujeme a vytváříme podmínky pro komunikaci a spolupráci mezi spotřebiteli, jejich věřiteli, soudy a soudními exekutory. Pomáháme spotřebitelům nalézt takový návrh řešení jejich situace, který by mohl být pro jejich věřitele přijatelný a přitom zachovává alespoň minimální finanční stabilitu spotřebitele.

Naše služby poskytujeme:

 • bezplatně (služby jsou vám skutečně k dispozici zdarma, za odborné poradenství nic nezaplatíte);
 • nestranně (při řešení případu neupřednostňujeme zájmy žádného účastníka, naší snahou je, aby bylo nalezeno takové řešení, které bude přijatelné jak pro dlužníka, tak i jeho věřitele);
 • nezávisle (služby poskytujeme nezávisle na stávajících či budoucích partnerech, státních nebo jiných subjektech, které by mohly mít na výsledku řešení případu našeho klienta, jakýkoli zájem);
 • diskrétně (s osobními údaji svých klientů nakládáme plně v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

Výkupy nemovitostí

Výkup nemovitosti je určen pro klienty, kteří potřebují z vážného důvodu prodej opravdu urychlit a nemají čas nemovitost prodávat klasickým způsobem. Jedním z nejčastějších důvodů je exekuční řízení, závažné rodinné důvody, výhodná koupě jiné nemovitosti apod.

Z výše uvedených důvodů, lze rychlým prodejem předejít daleko větším škodám či ztrátám, takže může být výkup za hotové peníze pro majitele výhodný. Nejenom že uhradíme dohodnutou částku rychle, ale také zařídíme veškeré formality spojené s převodem nemovitosti a uhrazením případných dluhů. Je vždy rozumnější nemovitost prodat se ztrátou oproti tržní hodnotě, avšak nepřijít tím o možnost zachovat si nemovitý majetek a utržit alespoň nějakou hotovost. Při prodeji v dražbě se totiž mnohdy stává, že je nemovitost prodána za tak nízkou cenu, že z výtěžku zdaleka nejsou pokryty všechny dluhy.

Při stanovení ceny se vždy vychází z tržní hodnoty. Z této tržní hodnoty lze vyplatit přibližně od 50% do 80%. Na stanovení ceny má vliv zejména lokalita, horší skutečný stav nemovitosti, nebo pokud je nemovitost k rekonstrukci. Naše kancelář je ve spolupráci s právníky schopna většinu právních problémů vyřešit.

Při výkupu nemovitosti musíme být v kontaktu s majitelem a mít jeho souhlas. Zástavy, exekuce, věcná břemena, popř. jiné právní vady nejsou překážkou výkupu. Výkup je možný jak u nemovitostí a bytů v osobním vlastnictví tak u bytů družstevních.


 Vyplňte alternativní text Vojtěch Moravec
jednatel společnosti

 

"Je mi ctí Vás přivítat na stránkách realitní kanceláře LexiReal.“

Pokud využijete naše služby a budete spokojeni, doporučte nás prosím svým přátelům a známým. Budete-li nám chtít cokoli z naší činnosti vytknout nebo na cokoli upozornit, neváhejte mě prosím kontaktovat. Jsme TÝM, pracujeme jako TÝM a každá připomínka či pochvala má vliv na fungování nás všech.

Kontaktujte naše makléře

Kontaktujte nás

LexiReal s.r.o.
Velflíkova 4/1428
160 75 Praha 6

Vyberte si naše odborné makléře,

nebo kontaktujte přímo jednatele:

Mobil: +420 774 322 696
E-mail: moravec@lexireal.cz